Uslovi poslovanja

Opšti uslovi i odredbe web stranice www.tronpos.com sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot-UPB2), Zakonom o zaštiti ličnih podataka (ZVOP-1), Zakonom o elektronskoj trgovini (ZEPT), Zakon o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova (ZIsRPS), Zakon o poreskim potvrdama računa (ZDavPR), zasnovan na preporukama Privredne komore i međunarodnim kodeksima za elektronsku trgovinu.

Opšti uslovi poslovanja odnose se na rad web stranice www.tronpos.com, prava i obaveze kupca i regulišu poslovni odnos između prodavca/operatera web stranice i kupca.

Kupac je vezan opštim uslovima koji važe u trenutku obavljanja online narudžbine. Prilikom obavljanja narudžbine, korisnik se podseća na opšte uslove poslovanja i potvrđuje da je upoznat slanjem narudžbine.

Podaci o preduzeću

COMTRON d.o.o, informaciono-komunikacione tehnologije jedno je od vodećih računarskih preduzeća u Sloveniji, sa sedištem u Mariboru. Preduzeće je upisano u registar Osnovnog suda u Mariboru pod reg. br. prijave 1/1055-00 i dokapitalizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, za obavljanje sledećih aktivnosti:

• inženjering i konsalting za informacione sisteme,
• održavanje informacionih sistema,
• proizvodnja svih vrsta računarskih sistema, mreža, komunikacija ...,
• prodaja računara, računarskih komponenti, softvera,…
• razvoj poslovnog softvera i Internet poslovnih rešenja.

Naziv preduzeća:
COMTRON d.o.o.
Sedište preduzeća:
Tržaška cesta 21, 2000 Maribor
Matični broj:
5298156000
PIB:
SI11931477, preduzeće je poreski obveznik
Broj telefona:
02 300 35 99
Email:
info@comtron.si
Odgovorno lice u preduzeću:
Ivan Selar
Tekući račun u NLB:
SI56 0287 8026 1833 960
Tekući račun u SKB:
SI56 0312 1100 6205 388
Tekući račun u NKBM:
SI56 0451 5000 0619 950

Upis u sudski registar dana: 05.12.1989, u Okružnom sudu u Mariboru reg. broj: 1/01055/00.

Definicije pojmova

• Ponuđač/Prodavac je COMTRON d.o.o.
• Korisnik/kupac je osoba koja koristi web lokaciju/prodavnicu, odnosno kupac u internet prodavnici.
• Internet prodavnica je informacioni sistem namenjen prezentaciji i prodaji proizvoda korisniku.

Dostopnost informacija

Prodavac se obavezuje da će kupcu uvek dostavljati sledeće podatke:

• Podatke o preduzeću (naziv i sedište kompanije, matični broj, poreski broj, broj registracije)
• Kontakt informacije koje omogućavaju korisniku brzu i efikasnu komunikaciju (e-mail i telefon)
• Osnovne karakteristike robe ili usluga (uključujući postprodajne usluge i garancije)
• Dostupnost proizvoda (bilo koji proizvod ili usluga ponuđena na web lokaciji trebalo bi da bude dostupna u razumnom roku)
• Uslovi isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način, mesto i vreme isporuke)
• Sve cene moraju biti jasno i nedvosmisleno postavljene, mora biti jasno da li već uključuju porez i transportne troškove
• Način plaćanja i isporuke
• Vremensko važenje ponude
• Rok u kojem je i dalje moguće odustati od ugovora; pored toga,  da li i koliko košta kupca vraćanje proizvoda
• Postupak žalbe mora biti razjašnjen, uključujući sve detalje o kontakt osobi ili službi za korisnike

Vrste korisnika

Kupac može da naruči:

• kao registrovani korisnik sa korisničkim imenom i lozinkom (registracija se može obaviti i tokom kupovine na internetu i nije obavezna), ili
• jednom kao gost (registrovani korisnik bez korisničkog naloga)

Prilikom registracije u internet prodavnici, posetilac dobija korisničko ime koje je isto kao i njegova adresa e-pošte i lozinku po njegovom izboru. Korisničko ime i lozinka korisnika nedvosmisleno su određeni i povezani sa popunjenim podacima. Nakon registracije, posetilac postaje korisnik i stiče pravo na kupovinu.

Ponuda artikala i cene

Sve cene su izražene u evrima i uključuju PDV. Važenje cene za odabrane artikle ili usluge važi na dan kupovine, odnosno na dan kada je kupac podneo i završio kupovinu u skladu sa ovim uslovima poslovanja. Cene za poslovne korisnike B2B portala takođe uključuju prikaz rabata i drugih dogovorenih uslova, kao što su rokovi plaćanja, mogući avansi i dodatni rabati, količinski rabati. Internet prodavnica zadržava pravo da određeni proizvod nema na lageru i da se više ne može isporučivati, čak i ako je objavljen na web stranici.

COMTRON d.o.o. je obveznik poreza na dodatu vrednost.

Popusti, promotivni kodovi itd. se ne sabiraju.

Dopuštamo mogućnost greške pri unosu tehničkih specifikacija artikala. Fotografije proizvoda ne garantuju karakteristike proizvoda i mogu biti simbolične. Nastojimo da obezbedimo ažurne i tačne fotografije proizvoda, ali fotografija proizvoda može biti netačna ili stara. U ovom slučaju, provajder će dozvoliti kupcu da odustane od kupovine.

Proces naručivanja i kupovine

Naručivanje je moguće 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini.

1. Kupac dodaje artikle u korpu i prati korake kupovine.
2. Na web stranici kupac bira između proizvoda i njihovih verzija. Kada kupac pronađe željeni proizvod, on klikne na dugme DODAJ U KORPU.
3. Pre nego što naruči, kupac će moći da proveri ispravnost porudžbine i unete podatke, uključujući količine i cene, i moći će da ih ispravi pre nego što naruči.
4. Nakon što kliknete na dugme POTVRDI NARUDŽBINU, narudžbina se prihvata i kupac prima e-mail o prihvatanju narudžbine.
5. Kupoprodajni ugovor između prodavca i kupca zaključuje se u trenutku kada prodavac pošalje kupcu prvu elektronsku poruku kojom se potvrđuje njegova narudžbina. Od ovog trenutka sve cene i drugi uslovi su fiksni i primenjuju se i na prodavca i na kupca.

Prodavac obaveštava kupca putem e-pošte o ažurnim informacijama u vezi sa isporukom robe. Ako je period isporuke veoma dug i kupac ne želi da čeka, kupac može obavestiti prodavca, koji će ukloniti artikal iz narudžbine i vratiti sva sredstva koja su već plaćena kupcu, a ostali artikli iz narudžbine će biti isporučeni ili ako nije otkazana cela narudžbina.

Prodavac priprema, otprema robu u ugovorenom roku i obaveštava kupca elektronskom poštom. Prodavac u pomenutom e-mailu obaveštava kupca i o politici vraćanja, gde se može obratiti u slučaju kašnjenja isporuke i gde se može obratiti u slučaju reklamacije.

Način plaćanja

Prodavac dozvoljava sledeće načine plaćanja:

• Prenosom na račun COMTRON d.o.o. predračunom (podaci potrebni za prenos dobijaju se e-poštom nakon izvršene narudžbine) ili
• pouzeću ili
• sa VISA MasterCard, Maestro i Diners platnim karticama

Ponuđač zadržava nalog do plaćanja predračuna odnosno najviše 5 dana od potvrde narudžbine. Kasnije više ne garantuje dostupnost robe.

Izdavanje računa

Nakon otpreme naručenih artikala, ponuđač šalje kupcu fakturu sa razvrstavanjem troškova, zajedno sa naručenom robom.

 

Kupac je dužan da pre postavljanja naloga proveri tačnost podataka. Naknadne primedbe u pogledu ispravnosti izdatih računa se ne uzimaju u obzir.

Vraćanje proizvoda/odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da u roku od 14 dana od prijema artikala obavesti prodavca da odustaje od ugovora, bez navođenja razloga za svoju odluku. Rok počinje da teče dan nakon prijema paketa.

Obaveštenje o odustanku od ugovora potrošač šalje na e-mail adresu prodavca: info@comtron.si.

Obrazac za odustajanje od ugovora dostupan je korisniku ovde.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne po pošti na naslov prodajalca: COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor.

Kupac mora vratiti artikl prodavcu neoštećen i u istoj količini i originalnom pakovanju, osim ako je artikl uništen ili se njegova količina smanjila bez greške kupca.

Potrošač ne može nesmetano koristiti artikle do odustajanja od ugovora. Potrošač može pregledati i testirati proizvod u meri u kojoj je to potrebno za utvrđivanje stvarnog stanja. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrednosti robe ako je smanjenje rezultat ponašanja koje nije strogo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionisanja proizvoda.

Jedini trošak koji snosi kupac u vezi sa odustajanjem od ugovora je trošak vraćanja proizvoda (koji se u slučaju dostave naplaćuje prema cenovniku dostavne službe). Predmet mora biti vraćen prodavcu najkasnije u roku od 30 dana od obaveštenja o odustajanju od ugovora (kupovine).

Kupac nema pravo da odustane od ugovora kada je proizvod napravljen prema preciznim uputstvima kupca i koji je prilagođen njegovim ličnim potrebama i koji se po svojoj prirodi ne može vratiti, odnosno nije pogodan za dalju prodaju iz higijenskih razloga.

Nadoknada izvršenih plaćanja, uključujući i troškove isporuke, biće izvršena što je pre moguće, ali najkasnije u roku od 14 dana od prijema obaveštenja o odustajanju od ugovora. Kompanija će vratiti primljena plaćanja kupcu istim načinom plaćanja koji je koristio kupac, osim ako je kupac izričito zatražio upotrebu drugog načina plaćanja i zbog toga potrošač ne snosi nikakve troškove.

Garancija

Proizvodi imaju garanciju ako je navedeno na garantnom listu ili računu. Garancija važi u skladu sa uputstvima na garantnom listu i po podnošenju računa. Garantni rokovi su navedeni na garantnim listovima ili na računu.

Informacije o garanciji su takođe date na stranici za prezentaciju proizvoda. Ako nema informacija o garanciji, proizvod nema garanciju ili podaci trenutno nisu poznati. U ovom drugom slučaju, kupac se može obratiti prodavcu, koji će mu pružiti ažurne informacije.

Reklamacija

Ako se isporuče pogrešni proizvodi, kupac vraća isporučene proizvode, a dobavljač će ih besplatno zameniti odgovarajućim. U ovom slučaju, prodavac pokriva troškove poštarine. Međutim, prodavac ne pokriva troškove vraćanja reklamiranih proizvoda, ako prodavac nije pronašao grešku. Originalno isporučeni proizvodi mogu se vratiti samo nekorišćeni, neoštećeni i u istoj ambalaži. Povratćaj mora biti adekvatno zaštićen od oštećenja tokom transporta - mora biti upakovan u tvrdu kutiju, po mogućnosti u onu u kojoj je proizvod primljen.

Stvarna greška

Kupac može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalne greške i ako o grešci obavesti prodavca u roku od dva meseca od dana kada je nedostatak otkriven. Kupac mora detaljno opisati nedostatak u obaveštenju o grešci i omogućiti prodavcu da pregleda stvar.

Prodavac ne odgovara za materijalne nedostatke u robi koji se pojave nakon dve godine od isporuke stvari. Smatra se da je nedostatak u stvarima postojao u vreme izručenja ako se pojavi u roku od šest mjeseci od izručenja.

Potrošač koji je blagovremeno obavestio prodavca o nedostatku ima pravo da zahteva od prodavca da:

• otkloniti nedostatak na robi ili vratiti deo uplaćenog iznosa srazmerno nedostatku, ili
• zameni neispravnu robu novom bez nedostatka ili
• vrati uplaćeni iznos.

Greška je stvarna kada:

• predmet nema svojstva neophodna za njegovu normalnu upotrebu ili promet
• stvar nema svojstva neophodna za određenu upotrebu za koju je kupac kupuje, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je trebala biti poznata
• predmet nema svojstva i kvalitete koji su izričito ili prećutno dogovoreni ili propisani
• prodavac je isporučio artikl koji se ne podudara sa uzorkom ili modelom, osim ako uzorak ili model nije prikazani samo simbolično, obaveštenja radi.

Primernost proizvoda za uobičajenu upotrebu proverava se u odnosu na normalnu robu iste vrste i uzimajući u obzir bilo koju izjavu ponuđača o karakteristikama robe koju je dao prodavac ili proizvođač, posebno oglašavanjem, prezentacijom proizvoda ili naznakama na samom proizvodu.

Pravo na utvrđivanje materijalnog nedostatka proizvoda detaljnije je regulisano odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Popusti

Na web stranici www.tronpos.com mogu se ostvariti različiti popusti i promocije. Svi popusti su jasno navedeni pored samog proizvoda. Popusti se ne mogu zameniti za novčanu isplatu. Ako kupite artikal pre popusta, nemate pravo na dodatne popuste, čak i ako su isti proizvodi sniženi.

Vaučeri za popuste se ne mogu iskoristiti na proizvode koji su izrađeni po narudžbini, niti se popusti i sniženja mogu primeniti na proizvode izrađene po narudžbini.

Zadržavamo pravo na greške prilikom objavljivanja popusta. Popusti važe određeno vreme, osim ako nije drugačije napisano i objavljeno. Popusti se odnose na rasprodaju zaliha. Zadržavamo pravo da određeni proizvod više nije na zalihi tokom perioda popusta i da se više ne može proizvoditi.

Zalihe celokupne ponude na web stranici www.tronpos.com su ograničene.

Sigurnost podataka

Ponuđač koristi odgovarajuća tehnološka i organizaciona sredstva za zaštitu prenosa i skladištenja ličnih podataka i plaćanja kupca. Podaci o kartici se ne čuvaju na serveru prodavca.

Zaštita ličnih podataka

Slanjem narudžbine pod ovim uslovima, kupac izričito izjavljuje i daje saglasnost prodavcu da obrađuje njegove lične podatke, naime ime i prezime, adresu i poštanski broj, adresu e-maila i broj telefona, u svrhu ispunjavanja ovog ugovora i zaštititi ih u skladu sa zaštitom ličnih podataka. Prodavac neće prosleđivati lične podatke kupca neovlašćenim trećim licima, osim ugovornim partnerima, ako je to neophodno za izvršenje naloga. Klijent ne može otkazati obradu svojih ličnih podataka u svrhu izvršenja narudžbine prema ovim opštim uslovima.

Prodavac zadržava pravo da obrađuje lične podatke kupca za svoje potrebe, da vrši statističko uzorkovanje, anketiranje, prilagođavanje i segmentiranje ponude, za istraživanje tržišta, informisanje o ponudi, vestima i prednostima, sprovođenje ciljanog oglašavanja i slanje drugog oglasnog materijala (tzv. direktni marketing). Prodavac neće izvoditi direktni marketing ako kupac to izričito zabrani prilikom postavljanja narudžbine, u protivnom može to učiniti najkasnije do prijema otkaza pojedinca ili do trenutka kada podaci više neće služiti svrsi.

Arhiviranje ugovora

Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik (e-mail oddano naročilo) je trajno shranjena pri podjetju COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor.

Komunikacija sa korisnikom

Prodavac će kontaktirati kupca putem sredstava komunikacije na daljinu samo ako se kupac tome izričito ne protivi i u skladu sa odredbama ZEKom-1. Reklamne poruke preko e-maila:

• će biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke
• pošiljalac će biti jasno vidljiv
• razne kampanje, promocije i druge marketinške tehnike biće označene kao takve, a uslovi za učešće u njima biće jasno definisani
• jasno će biti predstavljen način odjavljivanja od prijema oglasnih poruka
• prodavac će izričito poštovati želju korisnika da ne prima reklamne poruke.

Kolačići

Kolačići su male datoteke sa podacima koje se privremeno čuvaju na Vašem računaru. Niste obavešteni kada se kolačići instaliraju na Vaš računar. Glavna svrha kolačića je da web serveri prepoznaju Vaš računar i web pregledač, prilagode web lokaciju i osiguraju lakoću i brzinu. Kolačići nam omogućavaju da Vam pokažemo tačne informacije koje tražite i za koje ste zainteresovani. Prikupljanjem i pamćenjem informacija o postavkama Vaše web lokacije pomoću kolačića možemo obezbediti bolje web mesto i marketinško iskustvo. Kolačići nam ne daju pristup računaru, a podaci koje prikupljamo putem kolačića ne uključuju lične podatke.

Na veb lokaciji koristimo sledeće kolačiće:

Ime
Grupa
Svrha
Trajnost
Sopstveni ili spoljašnji
session_id
Osnovni
Identifikujte pojedinačnu sesiju pregledanja
Trajni
Sopstveni kolačić
frontend_lang
Osnovni
Identifikacija jezika
Trajni
Sopstveni kolačić
tz
Osnovni
Identifikujte pojedinačnu sesiju pregledanja
Trajni
Sopstveni kolačić
visitor_uuid
Osnovni
Identifikujte pojedinačnu sesiju pregledanja
Trajni
Sopstveni kolačić

Bitno: Osnovni kolačići su oni koji su ključni za rad web stranice. Ovi kolačići nam pomažu da razumemo kako posetioci koriste našu web stranicu kako bismo poboljšali naše web usluge. Zbog toga koristimo alate za analizu prometa na web lokacijama.

Funkcionalno: Funkcionalni kolačići nam omogućavaju da razumemo želje posetilaca i pružamo im bolje korisničko iskustvo. Ovi kolačići takođe omogućavaju prikazivanje web stranice kako ste je sami postavili.

Kolačiće spoljnih provajdera ne postavlja prodavac, već partneri sa kojima sarađujemo. Oni ne prikupljaju i ne šalju Vaše lične podatke. Neki od njih pružaju korisne usluge, poput internet upitnika. Drugi se mogu postaviti putem oglasnih mreža sa kojima radimo tako da mogu postaviti naš oglas na mreži na najprikladnije mesto. Naše oglase možete videti na drugim web lokacijama. To zovemo ponovno oglašavanje.

Većina web pregledača Vam omogućava da postavite kolačiće. Možete odbiti kolačiće ili ih prihvatiti pomoću funkcije ugrađene u web pregledače. Ako odbijete kolačiće, možete nastaviti da koristite našu web stranicu, ali određene podstranice možda neće raditi.

Obveštenja i newsletter

Prijavom na newsletter korisnik se slaže da ga obaveštavamo o novostima i promocijama na našoj web stranici. Prodavac se obavezuje da na bilo koji način neće zloupotrebiti ili proslediti e-mail korisnika trećoj strani. Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti od primanja vesti.

Ograničenje odgovornosti

Prodavac ulaže sve napore da obezbedi ažurnost i tačnost informacija objavljenih na svojim stranicama. Ipak, karakteristike artikala, rok isporuke ili cena mogu se promeniti tako brzo da provajder ne uspe da ispravi podatke na web stranicama. U tom slučaju, dobavljač će obavestiti kupca o promenama i omogućiti mu da odustane od narudžbine ili zameni naručenu robu.

Prodavac ima mogućnost odustajanja od ugovora samo ako se utvrdi očigledna greška (član 46. Građanskog zakonika). Očigledan nedostatak smatra se nedostatkom u bitnim karakteristikama predmeta i svim greškama koje se smatraju odlučujućim prema običajima prodavnice ili nameri kupaca i koje prodavac ne bi potvrdio ili zaključio ugovor u slučaju da je znao za njih. Ovo takođe uključuje očigledne greške u ceni.

Iako se provajder trudi da obezbedi tačne fotografije artikala, sve fotografije treba uzeti kao simbolične. Fotografije ne garantuju svojstva proizvoda. Prodavac zadržava pravo da promeni uslove poslovanja u bilo kom trenutku i na bilo koji način, iz bilo kog razloga i bez prethodnog obaveštenja.

Žalbe i sporovi

Prodavac postuje važeće zakone o zaštiti potrošača. Prodavac čini sve napore da ispuni svoju dužnost i da uspostavi efikasan sistem za rešavanje žalbi i odredi osobu kojoj se u slučaju problema kupac može obratiti telefonom ili e-mailom. Žalba se podnosi putem e-mail adrese info@comtron.si. Žalbeni postupak je poverljiv.

Ponuđač daje sve od sebe da sve sporove reši sporazumno.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

U skladu sa pravnim normama, prodavac ne priznaje nijednog provajdera vansudskog rešavanja potrošačkih sporova nadležnog za rešavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova.

COMTRON d.o.o., koji kao ponuđač roba i usluga omogućava online trgovinu na teritoriji Republike Slovenije, na svojoj web stranici objavljuje elektronsku vezu do platforme za online rešavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima  ovde.

Ta uredba proizilazi iz Zakona o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Evropskog parlamenta i Saveta o mrežnom rešavanju potrošačkih sporova i izmenama Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktivom 2009/22/EZ.

Dostava i poštarina

Partner za isporuku je POŠTA SLOVENIJE, ali prodavac zadržava pravo da izabere drugu dostavnu službu ako će moći efikasnije da ispuni isporuku.

Iznos isporuke za narudžbine ispod 100 EUR je 3,95 EUR za celo područje Slovenije. Za narudžbine veće od 100 EUR poštarina je besplatna.

Svaka porudžbina postavljena na web stranici www.tronpos.com biće razmatrana istog dana ili najkasnije sledećeg radnog dana nakon dodele ugovora. U slučaju da iz bilo kog razloga to nije moguće, obavestićemo Vas. Nakon potvrde narudžbine paket će biti poslat, odnosno spreman za preuzimanje u roku od 3 do 5 radnih dana. Ako isporuka nije moguća u roku isporuke ili bi se izvršila prerano, dobavljač će obavestiti kupca.

UPOZORENJE: Pošta Slovenije naplaćuje otkupnu taksu prema cenovniku Pošte Slovenije, ukoliko je plaćanje paketa pouzećem.

Vraćanje oštećenih pošiljki

U slučaju da je paket fizički oštećen, nema sadržaj ili pokazuje znakove otvaranja, kupac mora pokrenuti postupak reklamacije kod Pošte Slovenije ili druge kompanije koja je izvršila isporuku. Da biste to uradili, odnesite paket u najbližu poštu ili jedinicu dostavne službe koja Vam je isporučila pošiljku u istom stanju u kojem ste je primili i popunite izveštaj o žalbi. Zajedno sa Poštom Slovenije ili nadležnom dostavnom službom, postaraćemo se da reklamacija bude rešena u najkraćem mogućem roku.

Promena uslova poslovanja

Prodavac zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove uslove poslovanja, ako je u obavezi da to učini u skladu sa važećim propisima u ovoj oblasti ili smatra da je potrebno osigurati zakonit, siguran i kvalitetan rad web stranice.

Izmenjeni opšti uslovi primenjuju se od objavljivanja na web stranici i primenjuju se na pojedinačnog kupca od datuma slanja narudžbine.

Opšti uslovi važe od 29. jula 2021. godine.


Pogoji nagradnih iger

I.    SPLOŠNE DOLOČBE

1.    člen

(1) Organizator nagradne igre je Comtron d. o. o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator).

(2) Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.

(3) V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.


II.    POGOJI SODELOVANJA

2.    člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe(mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki Spletne strani, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Obiskovalec se na Spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba Spletne strani je brezplačna. V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Comtron d. o. o. ne zaračunava.

(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

·        strošek dostopa do interneta;

·        strošek prenosa podatkov z interneta.


(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Comtron d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.

(6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

III.    POTEK NAGRADNE IGRE

3.    člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre jev opisu posamezne nagradne igre objavljene na Spletni strani in/ali Facebook profilu.

IV.    PRAVILA NAGRADNE IGRE

4.    člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je opredeljen v vsebini posamezne nagradne igre, ki je objavljena na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook profilu.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

·        udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

·        je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

·        udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

·        v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih)organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. so organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

(7) S pristopom k nagradni igri se udeleženec strinja s prejemanje elektronskih promocijskih sporočil podjetja Comtron d.o.o.. 

(8) Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

·        uporabniške vsebine, objavljene na Spletni strani in/ali Facebook profilu;

·        nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev;

·        nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;

·        kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.


Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

(9) Udeleženec je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih posreduje. Udeleženec se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

·        na katerih bodo tretje osebe oz. njihovi osebni podatki;

·        ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb;

·        ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do udeleženca vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, ne objavi ali umakne in udeleženca, ki je vsebino objavil, izloči iz nagradne igre. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorjev, odstrani s spletnega mesta in izloči iz nagradne igre.

Udeleženec, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila organizatorju, so-organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.


V.    NAGRADE

5.    člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.


VI.    ŽREBANJE NAGRAD

6.    člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Tržaška cesta21, 2000 Maribor) ali so-organizatorja.

VII.    OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7.    člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi (»tag«) in na Spletni strani. 

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.


VIII.    PREVZEM NAGRAD

8.    člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook profila.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini(drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado. 

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3)tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Tržaški cesti 21, 2000 Maribor. 

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino inpodobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.


IX.    VAROVANJE INFORMACIJ INOSEBNIH PODATKOV

9.    člen

(1) Organizator Comtron d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

(3) V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev z njihovimi podatki. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(4) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s posredovanje podatkov so-organizatorju, bo organizator po končani igri vse podatke takih uporabnikov posredoval so-organizatorju. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(5) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(6) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov .

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

·        elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

·        ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

·        kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

·        davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

(7) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(8) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(9) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(10) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8.člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

(11) V času upravljanja osebnih podatkov ima udeleženec pravico vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

X.    KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10.    člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizatorne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook profilu.

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@tronpos.si. 

Promena uslova poslovanja

Prodavac zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove uslove poslovanja, ako je u obavezi da to učini u skladu sa važećim propisima u ovoj oblasti ili smatra da je potrebno osigurati zakonit, siguran i kvalitetan rad web stranice.

Izmenjeni opšti uslovi primenjuju se od objavljivanja na web stranici i primenjuju se na pojedinačnog kupca od datuma slanja narudžbine.

Opšti uslovi važe od 29. jula 2021. godine.

Obvestilo o izvajanju videonadzora

Družba, Comtron, d.o.o., izvaja videonadzor v skladu s Splošno uredbo (6. člen) in ZVOP-2, 3. poglavje II. dela (76.-80. člen), in sicer:

76. člen  - splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov; 77. člen - videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore; 78. člen – videonadzor znotraj delovnih prostorov;  79. člen - videonadzor v prevoznih sredstvih, namenjenih javnemu potniškemu prometu; 80. člen - videonadzor na javnih površinah.


KONTAKTNI PODATKI

Upravljalec vaših osebnih podatkov je družba COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor,

matična št.:5298156000, ID za DDV: SI11931477, zakoniti zastopnik: Ivan SELAR.

NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA

Videonadzor se uvede zaradi zagotavljanja varnosti:

 •      zaposlenih,

 •      strank,

 •      poslovnih partnerjev in

 •      varovanja premoženja.

Zbirka posnetkov sistema za videonadzor vsebuje posnetek:

 •           posameznika (slika),

 •       podatek o lokaciji in

 • datum in čas posnetka.

INFORMACIJE O POSEBNIH VPLIVIH OBDELAVE, ZLASTI NADALJNJE OBDELAVE

 •        nadaljnja obdelava posnetkov sistema za videonadzor se ne izvaja,

 •         zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja,

 •     podatki niso uporabljani v neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države,

 •     videonadzor se ne uporablja za spremljanje v živo,

 •     posnetki sistema za videonadzor se sproti prepisujejo hranijo se najdlje 30 dni.

POUK O PRAVICAH POSAMEZNIKA GLEDE POSNETKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA

Posameznik ima pravico do:

 •           dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek sistema za videonadzor, ki se nanaša na osebo na posnetku,

 •       popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka sistema za videonadzor),

 • ugovora obdelavi posnetka sistema za videonadzor,

 • prenosljivosti podatkov sistema za videonadzor (kopija posnetka).

INFORMACIJA O PRAVICI DO VLOŽITVE PRITOŽBE

Pritožbo glede posnetka sistema za videonadzor se lahko poda na naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov, na naslov: Comtron, Tržaška cesta 21, 2000 Maribor ali na e naslov: comtron@comtron.si

NUJNOST ZAGOTOVITVE OSEBNIH PODATKOV OZ. PRIVOLITEV V VIDEO NADZOR OZ. SNEMANJE

Osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora. Posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.