Sistem lojalnosti

Privucite i zadržite klijente pomoću sistema za kase TRONpos

Besplatna ponuda za Vaše preduzeće!

Situacija se brzo menja na tržištu maloprodaje i zahteva od trgovaca da reaguju brzo i fleksibilno. Trendovi sa kojima velike maloprodajne korporacije privlače nove kupce i zadržavaju stare dugo su se razvijali u oblasti sistema bonova i sistema lojalnosti. Raspon kombinacija kampanja za klijente koje nude multinacionalne kompanije je ogroman i raznolik, kao i troškovi kupovine kase koja podržava takve marketinške kampanje. Zato smo za naše partnere pripremili sistem lojalnosti i promocije, koji će Vam pomoći da razvijete svoje preduzeće.

PREDNOSTI

 • Mogućnost stvaranja širokog spektra promotivnih kampanja za privlačenje postojećih i novih kupaca,

 • Jednostavni korisnički interfejs za kreiranje promotivnih kampanja,

 • Možete koristiti više promocija istovremeno,

 • Povežite promocije u grupe radi lakše preglednosti,

 • Jednostavni pregled promocija,

 • Kreiranje direktnih popusta ili popusta u vidu bonusa na kartici lojalnosti ili na individualnom računu,

 • Za kreiranje promocija možete koristiti mnoge parametre i kombinacije,

 • Podrška za kupone.

PROMOCIJE

 • Direktni popust na artikl na fakturi ili na celu fakturu,

 • Iznosi dobijenog bonusa pripisuju se računu i korisnik ga može unovčiti prilikom sledeće kupovine ili do određenog vremenskog perioda sa računom,

 • Iznos dobijenog bonusa evidentira se na kartici lojalnosti i kupac ga može unovčiti prilikom sledeće kupovine ili do određenog vremenskog perioda sa karticom lojalnosti,

 • Kuponi,

 • Kupac dobija poklon prilikom kupovine određenog artikla.


Promocijama možete odrediti:

Vremensko važenje

Odredite vremensko važenje promocije npr. broj dana važenja ili od/do datuma.

Važenje za (ne)članove sistema lojalnosti

Odredite da li se promocija odnosi na članove i/ili nečlanove sistema lojalnosti.


Dodatni bonus za članove

Vlasnicima kartica lojalnosti možete omogućiti dodatni popust.

 
Faktori za bonus

Odredite koji će i koliko (dvostruki, trostruki) faktora uticati na iznos bonusa.

Mesto važenja

Ako imate nekoliko prodajnih mesta, možete odrediti na koju lokaciju će se promocija odnositi (maloprodaja, veleprodaja, internet prodavnica, samo određena prodajna mesta).

Ograničeno korišćenje određene promocije

Ograničite koliko puta pojedinac može iskoristiti prednost određene promocije.

Sve kampanje možete sastaviti iz skupa sledećih svojstava

Lista promotivnih kodova

Artikal ili grupa artikala

Na osnovu pojedinačnih artikala ili grupa artikla.

Poslovna jedinica

Na osnovu poslovne jedinice.  


Kupac ili grupa kupaca

Na osnovu individualnih kupaca ili grupe kupaca (penzioneri, studenti, ...).

Kuponi

Na osnovu kupona.

Primeri promocija

Popusti

Korisnicima možete odobriti popust u obliku trenutnog popusta, bonusa na kartici ili bonusa na računu, popusta za članove programa lojalnosti:


 •  20% na celoten asortiman v verigi, poslovni enoti ali na posameznem kanalu (splet),
 •  20% na određeni artikal ili artikle,
 •  20% na blagovno znamko,
 •  20% na grupu artikala
 •  20% na celu kupovinu određenog dana,
 •  20% na skupino kupcev (npr.: upokojenci, študenti,…) 
 •  20% bonus na nakup v poslovni enoti X, ki je unovčljiv v poslovni enoti Y (preusmerjanje prometa).
Napredne promocije

Napredne promocije, pomoću kojih stvarate širok spektar različitih pogodnosti, koje odobravate kupcima u obliku neto popusta, bonusa na kartici ili na računu:


 •  Razlika između redovne cene i cene u programu lojalnosti,
 •  1+1 gratis (pri kupovini dva identična artikla, drugi je besplatan),
 •  3 za 2, pri kupovini tri određena artikla, najjeftiniji je besplatan,
 •  Prilikom kupovine iznad određenog iznosa, kupac dobija popust na kupovinu,
 •  100:20 – npr. prilikom kupovine (određenih) proizvoda u vrednosti od 100 din., kupac dobija 20 din. pogodnosti, 
 •  50% popusta na jeftiniji artikal.

Besplatna ponuda za Vaše preduzeće!